Indtagelse af en fremmed stat

The consumption of a foreign state

Refleksionerne breder sig

Reflections spreads

 

DV-video

09:04 min. loop

Silent

Stater

States

 

Etchings

Indtagelse af en fremmed stat

 

Kunsthal Aarhus

2012